Iğdır Atıksu Projesi

Iğdır Atıksu Projesi Nedir?

Iğdır Atıksu Projesi Iğdır Belediyesi’nin su altyapısını güçlendirmek, su kayıp kaçak miktarını azaltmak amacıyla tasarlanmıştır. Proje kapsamında, kentteki suyun kontrolsüzce harcanmasının, su kaynaklarının zarar görmesinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Proje boyunca gerçekleştirilecek pek çok aktivite ve eğitim aracılığıyla su yönetiminin önemi pekiştirilecek, belediye personel eğitimleri ile kapasite gelişimi sağlanacaktır. Proje süresince arıtma tesisi yapılacak ve arıtma tesisinden en etkili ve verimli faydalanma yolları incelenmektedir.

Iğdır Atıksu Tesisi Projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmekte ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ığdır Belediyesi tarafından yürütülmektedir.