Iğdır, altyapı açısından hem teknik kapasite olarak hem de teknik personel olarak zayıf bir belediyeye sahiptir. Bu durumun özellikle Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nde olması, su altyapısında oluşabilecek herhangi bir soruna karşı müdahalede belediyeyi zor duruma sokmaktadır ve su kayıp kaçak miktarının fazla olması gibi nedenlere sebebiyet vermektedir. Bunun sonucunda, kentteki suyun kontrolsüzce harcanması, su kaynaklarının zarar görmesi ve tükenmesi sorunu ile karşı karşıya gelinmektedir. Iğdır Atıksu Arıtma Tesisi Projesi ile hem su yönetiminin öneminden bahsedilmekte hem de sağlanacak olan eğitimlerle personelin kapasitesi güçlendirilmektedir. Proje kapsamında önlenmeyen su kayıplarının azaltılması hedeflenmektedir. Ek olarak projeyle birlikte arıtma tesisi yapılmakta ve arıtma tesisinden en etkili ve verimli faydalanma yolları incelenmektedir.

Test

Form Gönderimi

Tamam