• Proje tanıtımı ve farkındalık yaratmak için İletişim Eylem Planı yapılmış ve bu plan kapsamında etkinlikler ve aktiviteler belirlenip uygulanmıştır.
  • Mevcut durum analiz edilerek bir açık analizi belirlenmiştir
  • Yeni bir Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün kurulması önerilmiş ve bu müdürlük için bir organizasyon şeması oluşturulmuştur.
  • Belediyenin ve personellerin kapasitesini geliştirmek için eğitimler belirlenmiş ve bu eğitimler belirli bir düzen gözetilerek verilecektir.
  • Bu eğitimler kurumsal, finansal, sürdürülebilirlik (iklim, çevre, su yönetimi vb.), bilgi teknolojileri ve AB ile Türk mevzuatı konularını içermektedir.
Test

Form Gönderimi

Tamam