AMAÇ 1

Iğdır Belediyesi’nde ve Proje Uygulama Biriminde (PUB) idari ve teknik kapasite geliştirmek, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün modernizasyonu ile Belediye’ye bir Su ve Atık Su Departmanı kurmak ve işletme konusunda yardımcı olmak maksadıyla teknik yardım sağlamak.

 AMAÇ 2

FIDIC Kırmızı Kitabına göre atık su toplama sistemi ve FIDIC Sarı Kitaba göre atık su arıtma tesisi için inşaat denetimini sağlamak

Test

Form Gönderimi

Tamam