Vizyon

Su ile ilgili AB gereklilikleri, stratejileri ve politikalarına genel uyumu arttırmak ve entegre su yönetimi ile Iğdır’da iyi bir su statüsü elde ederek Iğdır’ın su yönetiminde AB Standartlarını yakalamasını sağlamaktır.

Misyon

Iğdır Belediyesi’ne teknik destek sağlayıp kapasitesini güçlendirerek Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nü geliştirip daha etkin bir yapı kurma, işletme ve sürdürme konusunda yardımcı olmaktır.

Test

Form Gönderimi

Tamam